जय महाराष्ट्र🚩

स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं एका नविन blog मध्ये, मित्रांनो आज चा blog खुप मजेदार होणार आहे, कारण आज च्या blog मध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की, तुम्ही तुमच्या मोबाइल फोन च्या मदतीने एक आकर्षित Beat sync + Shake effect + Flash effect या सर्व effect चा वापर करून instagram status विडिओ कसा बनवु शकता. वाचकांनो अश्याप्रकाराचा status विडिओ बनवणं खुप सोपं आहे आणि जर तुम्ही पहिल्यांदा status विडिओ बनवतं असाल तरी सुद्धा तुम्ही हा status विडिओ एकदम सोप्या प्रकारे बनवु शकाल आणि या status मध्ये एवढे सारे effect आहे म्हणून घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही, कारण मी सर्व step तुम्हाला एकदम सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयन्त केला आहे, त्यामुळं तुम्हाला हा विडिओ बनवितांना कोणतीच अडचण जाणार नाही. तर चला मित्रांनो आपलं आपला status विडिओ बनवायला सुरुवात करू.

Instagram Status Editing

मित्रांनो Trending instagram status विडिओ बनविण्यासाठी तुम्हाला एका अँप ची गरज पडणार आहे, ज्याचं नाव Alight Motion आहे. जर हा अँप तुमच्या जवळ नसेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या download button वर click करून latest 3.6.1 version चा Alight Motion download करू शकता. मी तुम्हाला 3.6.1 version चा Alight Motion download करायला सांगत आहे, कारण समोर मी जे तुम्हाला project देणार आहेत, जे की तुम्हाला हा status विडिओ बनवितांना खुप कामात येणार आहे, ते फक्त तुम्ही Alight Motion च्या 3.6.1 version (3.4.3 & above Version) मध्येच import करता येईल. सोबतच 3.6.1 version च्या update मध्ये त्यांनी खुप सुधारणा केली आहे, ज्यामुळं तुम्हाला हा अँप वापरला सोपं जाईल. सोबतच या version मध्ये तुम्ही तुमचे Custom font सुद्धा add करू शकता, जे की तुम्हाला Alight Motion च्या दुसऱ्या/जुन्या version मध्ये करता येणार नाही.

Trending instagram status विडिओ बनविण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम एक beat marked project import करावा लागेल आणि तो project तुम्ही खाली दिलेल्या button वर click करून import करू शकता. या project मध्ये मी, आपण जो song वापरणार आहोत त्या song च्या beats तुम्हाला mark करून दिल्या आहेत, ज्यामुळं तुम्हाला या song च्या beats mark करण्याची काहीच गरज नाही. Link वर click करून project import करण्याच्या अगोदर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की तुमच्या मोबाईल फोन मध्ये Alight Motion हा अँप install केलेला असावा.

Instagram Status Editing

(Note📝 : PRESET link can only be import on 3.4.3 or above version of alight motion)

या beat marked project सोबतच तुम्हाला अजुन एक project import करून घ्यायचा आहे. या project मध्ये मी तुम्हाला विडिओ बनविण्यासाठी लागणारे shake effects दिले आहेत. हे effect तुम्हाला समोर विडिओ बनवितांना खुप कामात येतील व या effect ला कुठं आणि कसं ? वापरायचं आहे हे तुम्हाला समोर blog मध्ये माहितचं होऊन जाईल. हा project तुम्ही खाली दिलेल्या button वर click करून import करू शकता.

Instagram Status Editing

(Note📝 : PRESET link can only be import on 3.4.3 or above version of alight motion)

आणि जर तुम्ही Alight Motion चा 3.4.3 & above (म्हणजेच 3.6.1) version न वापरता जुना version चा वापर करत असाल तर तुम्ही खाली दिलेल्या XML link चा वापर करून हा project import करू शकता. खाली दिलेल्या link वर click केल्यानंतर तुम्हाला ही link google drive मध्ये redirect करेल आणि तिथं तुम्हाला XML file download करण्याचा पर्याय मिळेल. तर तिथुन तुम्हाला ही XML file download करायची आहे. File download केल्यानंतर ही file तुम्हाला तुमच्या Alight Motion अँप मध्ये import करून घ्यायची आहे.

(Note📝 : XML link can only be import on 3.3.5 3.3.0 & 3.1.4 version of alight motion)

मित्रांनो तुम्हाला वर दिलेल्या project सोबतच खाली दिलेल्या material चा वापर सुद्धा विडिओ बनवितांना करावा लागेल, तर तुम्हाला खाली दिलेले material सुद्धा download करून घ्यायचे आहे.

MATERIALS

🌀IMP:-
जर तुम्हाला मी वापरलेले images/photos पाहिजे असतील, तर तुम्ही माझं Telegram channel join करू शकता. Telegram channel ला तुम्हाला सर्व images मिळून जातील. Telegram Channel join करण्याचे अजुन खुप फायदे आहेत. जसे की, तिथं मी तुम्हाला विडिओ बनविण्यासाठी लागणारे Overlays, font, Demo Video, नविन विडिओ च्या Upadate आणि अन्य Material देत असतो. तुम्ही आमचं Telegram channel एकदम फ्री मध्ये join करू शकता.

मित्रांनो आता तुमच्या जवळ सर्व material आहेत, आता Trending instagram status विडिओ बनविण्यासाठी तुम्हाला फक्त खाली दिलेल्या steps follow करायच्या आहेत. Step काळजी पूर्वक follow करायच्या आहेत, कारण जर तुम्ही एक step जरी व्यवस्तीत follow केली नाही, तर तुम्ही हा status विडिओ बनवु शकणार नाहीत किंवा तुम्हाला हा status विडिओ बनवितांना अडचणी येऊ शकतात.

Instagram Status Editing
 1. Alight Motion अँप open केल्या नंतर तुम्हाला एक (+) icon मिळेल, तुम्ही वर दिलेल्या image मध्ये बघतच असाल, त्या icon वर click करायचं आहे.
 2. (+) icon वर click केल्या नंतर इथुन तुम्हाला तो ratio निवडून घ्यायचं आहे आणि create project वर click करायचं आहे.
 3. आता तुम्हाला इथं ते गाणं add करून घ्यायचा आहे, ज्या गाण्यावर तुम्ही तुमचा status विडिओ बनविणार आहात. 💠 IMP:- जर तुम्ही मी दिलेलं beat marked project import केला असेल, तर तुम्हाला (step 1,2,3) follow करण्याची काहीच गरज नाही तुम्ही direct 4th step पासुन समोरची editing करू शकता.
 4. आता तुम्हाला सुरवातीला येऊन EDM Overlay video add करून घ्यायचा आहे आणि overlay video add केल्यानंतर blending & opacity चा पर्याय निवडुन या overlay ची opacity 30% वर set करून घ्यायची आहे.
 5. यानंतर तुम्हाला पुन्हा सुरवातीला येऊन इथं मी दिलेली crush name PNG add करून घ्यायची आहे आणि जी पहिली लाल line आहे तिथं पर्यंत तुम्हाला ही iPhone emoji ची layer लांबवुन घ्यायची आहे.
 6. आता तुम्हाला पहिल्या लाल line वर येऊन इथुन ते photo add करून घ्यायचे आहे, ज्या photo वर तुम्ही तुमचा status विडिओ बनविणार आहात. Photo add केल्यानंतर जर तुमचा photo full screen मध्ये adjusted नसेल तर तुम्हाला त्या photo ला full screen मध्ये adjust करून घ्यायचं आहे आणि समोरच्या लाल line नंतर असलेल्या फोटो चा भाग cut करून घ्यायचा आहे आणि अशाचप्रकारे तुम्हाला इथं सर्व photo add करून दोन लाल रेषेमध्ये adjust करून घ्यायचं आहे.
 7. आता add केलेल्या सर्व फोटोंना मी दिलेल्या shake effect project मधुन shake effect copy करून add केलेल्या फोटोंना shake effect apply करून घ्यायचं आहे. (Shake effect copy करण्यासाठी तुम्हाला मी दिलेल्या project मधील photo वर click करायचा आहे, नंतर तुम्हाला इथं एक effect चा पर्याय मिळेल तर तुम्हाला तो पर्याय निवडून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही इथं डाव्या बाजुला दिलेल्या 3 बिंदू वर click करून हा effect copy करू शकता)
 8. आता तुम्हाला पहिल्या लाल रेषेवर येऊन इथं एक light overlay विडिओ add करून घ्यायचा आहे आणि विडिओ add केल्यानंतर blending & opacity च्या button वर click करून lighten पर्याय मधील screen effect निवडुन घ्यायचं आहे. आता या overlay विडिओ चा जो शिलकीचा भाग आहे तो cut करून घ्यायचा आहे.
 9. यानंतर पुन्हा पहिल्या लाल रेषेवर येऊन इथं मी दिलेली sky light PNG add करून, या PNG ला शेवट पर्यंत लांबवुन घ्यायचं आहे.
 10. पुन्हा पहिल्या लाल रेषेवर येऊन, मी दिलेली iPhone emoji add करून या PNG ला सुद्धा शेवट पर्यंत लांबवुन घ्यायचं आहे.
 11. आता शेवटच्या step मध्ये तुम्हाला एक flash effect create करायचा आहे. Flash effect create करण्यासाठी तुम्हाला खाली दिलेल्या (+) icon वर click करून एक square shape add करायचा आहे आणि या shape ला शेवट पर्यंत लांबवुन घ्यायचं आहे.
 12. आता flash effect create करण्यासाठी तुम्हाला या shape वर click करून एक Blink effect add करायचा आहे (हा effect तुम्हाला Opacity & Visibility च्या पर्यायावर मिळुन जाईल).
 13. Blink effect add केल्यानंतर, या effect ची frequency 16 Hz वर set करून घ्यायची आहे.
Instagram Status Editing

वर दिलेल्या सर्व step केल्या नंतर तुमचा विडिओ export करण्यासाठी तयार आहे, तर तुम्हाला हा विडिओ export करून घ्यायचा आहे आणि जर तुम्हाला विडिओ बनविण्यात काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मी YouTube ला बनविलेला विडिओ बघु शकता. Video ची link खाली दिलेली आहे👇

जर तुम्हाला काही अडचण अनुभवास आल्यास तुम्ही मला ती अडचण comment करून कळवू शकता. तुमची अडचण लवकरात लवकर दूर करण्याचा संपुर्ण प्रयत्न केला जाईल. तुमचा अमुल्य वेळ देऊन संपूर्ण blog वाचल्या बद्दल आपलं खुप खुप आभार🙏


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *